Aktuálne informácie o kapele Čvančaranka na Facebooku

 

HISTÓRIA

Hudobná skupina Čvančaranka, ktorej názov je odvodený od prezývky vedúceho kapely, bola založená v roku 1974, kde prvýkrát vystúpila na svadbe Antona Vojteka z Duboviec. Pôvodom pre vznik skupiny bola láska k hudbe a ľudovým piesňam z rodného kraja a blízkej Moravy. Založili ju bratia Jozef, Anton, Ján Mikulových a ich švagor Ján Biskupič. Skupina v tej dobe účinkovala na rodinných oslavách, malých svadbách, fašiangových sprievodoch, stavaní májov a podobných príležitostiach.

V roku 1985 prišiel do skupiny trubkár Peter Šedivý z Popudínskych Močidľan a do nástupu na základnú vojenskú službu aj Jaro Šiška z Unína. V tejto dobe kapele vypomáhal a usmerňoval ju už skúsený muzikant Ján Čmarada z Radošoviec, ktorý hral na saxafón.

Ďalšia etapa rozvoja začala po roku 1990, keď do skupiny postupne prišli Miro Ravas a Stanislav Vaculka, obaja z Prietržky a Zlatko Žúrek z Popudínskych Močidľan.

V roku 1996 kapela v zložení Mikula Jozef / bicie /, Vaculka Stanislav / basgitara / , Biskupič Ján / klávesy /, Šedivý Peter / trúbka /,Ravas Miro / trúbka /, Mikula Ján / spev, harmonika/ ,Mikula Anton / spev / natočila live CD pod názvom DUBOVĆANÉ.

V roku 1997 ukončil svoju dlhoročnú činnosť Anton Mikula. Do skupiny prišla speváčka Anna Pavlačková.

V roku 1999 kapela v zložení Jozef Mikula, Stano Vaculka, Ján Biskupič, Peter Šedivý, Miroslav Ravas, Anna Pavlačková, Ján Mikula natočila live CD s názvom DUBOVSKÁ KAPELA VÁM HRÁ .

V roku 2000 prišiel do kapely Stanislav Ravas a odišiel Ján Biskupič. Skupina v zložení Jozef Mikula / bicie/ , Stanislav Vaculka / basgitara / ,Miroslav Ravas / klávesy / , Peter Šedivý / trúbka /, Stanislav Ravas / trúbka /, Anna Pavlačková / spev /, Ján Mikula / spev / natočila v štúdiu B.P.Spirit Communacion Vrbovce CD pod názvom TÁ NAŚA DEDINA. Krst nového CD hudobnej skupiny sa uskutočnil 6.1.2001 v kultúrnom dome v Dubovciach, za účasti zástupcu prednostu Krajského úradu v Trnave Ing. Ľudovíta Danča, prednostu okresného úradu v Skalici JuDr. Jaroslava Rihu, prednostu Okresného úradu v Senici Ing. Štefana Mikulu, pracovníka Úradu vlády SR Ing. Vladimíra Horáka a primátora mesta Skalica Ing. Michala Srholca. Stretnutie pred 230 priaznivcami Čvančaranky moderoval Ľudovít Kuba.

V roku 2001 odišla zo skupiny Anna Pavlačková a Stanislav Vaculka. Tých vystriedali Hanka Krčová a Pavol Polák. Hanka pôsobila v skupine do roku 2007, keď odišla za prácou do Anglicka. Po odchode speváčky v kapele krátkodobo pôsobili Adriana Kudláčová, Renata Černeková a vypomáhať chodila aj Danka Žúrková.

V roku 2006 ukončil svoju dlhoročnú činnosť Peter Šedivý. Jeho miesto zaujal Roman Kotásek, ktorý sa toho času prisťahoval do Senice.

V roku 2008 sa do skupiny vrátila Anna Pavlačková a vypomáhať nám pri náročných akciách začína aj Blažena Kotvanová.

V roku 2012 sa kapela musela vyrovnať s odchodom dvoch muzikantov. Odišli Stanislav a Miroslav Ravasovci. Kapela začína hrať v novom zložení. Prichádza nový trubkár Marián Hladík. Zloženie nástrojov sa taktiež zmenilo. Namiesto varhanov kapela oživila muziku harmonikou, čo ako sme už zistili bolo veľkým prínosom.

V súčasnosti hrá kapela v tomto zložení:
Roman Kotásek, Marián Hladík, Pavol Polák, Jozef Mikula, Ján Mikula, Anna Pavlačková, Blažena Kotvanová