Aktuálne informácie o kapele Čvančaranka na Facebooku


 

SÚČASNOSŤ

Hudobná skupina Čvančaranka Vám ponúka kvalitnú hudobnú produkciu. Repertoár skupiny od jej vzniku až do súčasnosti bol vyberaný tak, aby jeho žánrová pestrosť bola príťažlivá hlavne pre poslucháčov. Chceme ľuďom vliať veselú náladu a pozdvihnúť ich ďalší životný optimizmus. Tvoria ho hlavne slovenské a moravské ľudové piesne a snažíme sa osloviť aj mladých poslucháčov modernými skladbami všetkých žánrov. Za obdobie od vzniku sme absolvovali mnoho úspešných vystúpení pri kultúrnych, športových podujatiach, tanečných zábavách, plesoch, svadbách a rôznych jubileách nie len na Slovenku, ale aj v Rakúsku a v Česku.

Pri väčších akciách nám doposiaľ vypomáhali aj muzikanti z okolia. Sú to – Miroslav Čagan, Lukáš Krchňavý, Martin Belay, Zlatko Žúrek, Marek Mikula, Jozef Maceka, Peter Vojtašovič, Luboš Hrnčirík, Jozef Blaha. Touto cestou Vám páni hudobníci ďakujeme za Vašu výpomoc.